Tänk på de olika funktionerna i belysningen du ska ge. Viktigast, du behöver belysning i vissa delar av rummet för specifika uppgifter, till exempel läsning, skrivning eller spelning av musikinstrument. Denna typ av belysning kallas arbetsbelysning.

Dessutom behöver du tillräcklig övergripande belysning så att människor enkelt kan se var de går, och så går de inte över de stora möblerna som du noga har placerat i rummen. Denna allmänna belysning kallas omgivande belysning, vilket är den övergripande belysningen som genomtränger hela rummet.

Det är självklart svårt att skilja ljusets funktion från rummets funktion, och de två ska fungera tillsammans. Om exempelvis en hemstudie har till syfte att skapa en plats för läsning, arbeta på datorn och sitta vid ett skrivbord vill du ha belysning som hjälper till med dessa funktioner. du vill ha någon form av mjuk omgivande belysning, med läslampor strategiskt placerade.

Funktionen hos ett kök är dock mycket annorlunda; här behöver du ljusare omgivande belysning samt arbetsbelysning för vissa områden, såsom skärbräda och kökshandfat.

I vår nästa fråga tittar vi på hur olika typer av belysning kan skapa ett visst humör i ett rum.

Reprinted med tillstånd från Sheffield School of Design


Video: dot2 | Tipps+Tricks Spezial [DE] | 1.3.1.4 – Neue Funktionen im Fixture Sheet