Hur man installerar silvervaruplattor i ett antikt träbuffertbord

Vad du behöver Saxar Skumblod Häftpistol Tunga häftklamrar Mätband Lim Val av material Vad du behöver Saxar Skumblåsor Häftpistol Tunga häftklammer Mätband Lim Valfritt material Om du överväger att lägga till en silverlåda till ditt antika buffertbord , kan du göra det själv utan problem. Här är några steg för att göra buffertbordet både synligt tilltalande och praktiskt.
Mer…

2 Saker att veta innan du tar bort skadat inläggträ från antika möbler

När du arbetar med skadat inläggs trä från antika möbler är det viktigt att tänka på några saker innan du tar bort det. Inlägget är i grunden det material som är inuti möblerna. För att ta bort det här är här några saker som du vill hålla färskt i ditt sinne. Tips 1 - Kolla in det Innan du gör några faktiska borttagningar, vill du vara säker på att du checkar ut och bedömer skadorna på materialet.
Mer…

Testning för asbest

Asbest är ett mineral bestående av långa tunna fibrer som liknar glasfiber. Detta material har förstärkning, värmebeständighet och ljudisoleringskvaliteter. På grund av detta användes rörisolering, tak och golvplattor, målningar och beläggningar, tätning, brandbeständiga tyger och kläder och bromsbelägg.
Mer…

Avlägsna Asbest Golvplattor

Vad du behöver Flat bar Lådor Duct tape Bucket Andningsskydd> 999> Säkerhetsglasögon Handskar Engångsplagg Plåtplastik Vad du behöver Plattstång Lådor Duct tape Hink Andningsskydd> 999> Skyddsglasögon Handskar Engångsöverdrag Bladplastik Om du bor i ett hus som byggdes före 1989 finns det risk att asbestgolv kakel är något du behöver oroa dig för.
Mer…

Hur man identifierar asbestisolering

Vad du behöver Säkerhetsglasögon Mask Respirator Handskar Skyddsdräkt Lampa Förseglingsdräkt Vad du behöver Säkerhetsglasögon Mask Respirator Handskar Skyddskläder Lampa Tätbar behållare Asbestisolering är en mycket vanlig problem som många människor måste hantera vid någon tidpunkt. För flera år sedan användes asbest i allt från bältros till golvplattor och isolering av asbest användes i många bostäder som byggdes på 1950-talet och 1960-talet.
Mer…

Hur man identifierar asbest golvplattor

Vad du behöver Utility Knife Plastpåse Duct tape Vad du behöver Utility Knife Plastpåse Duct tape Det är nu allmänt känt att bosatt i eller runt miljöer där asbest är närvarande är skadligt för människors hälsa. Även om du kanske hör att folk pratar om asbest eller ser byggnader som behandlas för asbest, är det inte någon angrepp som mögel som utvecklas över tiden.
Mer…

Hemmet Asbesttestning

Vad du behöver Sprayflaska Plastplåt Skyddshandskar Ansiktsmask Sax Plastpåse Permanent markör Vad du behöver Sprayflaska Plastplåt Skyddshandskar Ansiktsmask Sax Plastpåse Permanent markör Den kommersiella formen av asbestprovning kan vara extremt dyr. Och många asbestprovningssatser säljs, men noggrannheten i deras resultat är möjlig.
Mer…

Om din sidospår har asbest

Medan de flesta sidospår innehållande asbest har tagits bort från offentliga byggnader på grund av hälsofrågor, kan den fortfarande vara närvarande på några äldre byggnader och hem. Asbest är ett naturligt fibröst mineral som används för isolering och brandskydd. När fibrerna blir luftburna poserar de hälsofrågor.
Mer…

Asbest Avlägsnande Kostnadsberäkning

Om du renoverar ditt hus eller flyttar till ett nytt ställe som behöver byggas om, asbestflyttning kommer att vara en av de många procedurer som du förmodligen kommer att behöva genomföra. Det finns ett antal andra skäl för att slutföra asbestfjernsyn, med hälsofrågor som kommer högst upp i listan. Studier och vetenskaplig forskning har funnit att inandning av asbestpartiklar (mycket cancerframkallande i naturen) med tiden är känd för att vara en signifikant orsak till mag- och lungcancer, och individer som utsätts för materialet har en potentiellt stor risk att utveckla sjukdomen.
Mer…

äR Asbest Shingles Farligt?

Om du har asbestbältros och undrar om de är ett säkerhetsproblem för dig och din familj, är det viktigt att veta inte bara om eller inte bältros innehåller asbest, men deras tillstånd. Om de inte är i gott skick, om de verkar sönderfallande, börjar falla ihop, spricka etc. kan de eventuellt utvisa asbestfibrer, vilket kan vara en allvarlig och jämn risk för dödlig hälsa för dig och din familj.
Mer…

Asbesthantering

Vad du behöver Hammer Pry bar Vattenslang Plåtplast Handskar Säkerhetsglasögon Engångsöverdrag Respirator Stövlar Lådor Duct tape Vad du behöver Hammer Pry bar Vattenslang Plåtplast Handskar Skyddsglasögon Skyddsglasögon Respirator Stövlar Lådor Duct tape Före 1989 var det lagligt för företagen att producera asbestfasader liksom flera andra asbestprodukter.
Mer…